SUPER-PLUS: CHINH PHỤC CÁC DẠNG BÀI TẬP NÂNG CAO HÓA HỌC 2021

SUPER-PLUS: CHINH PHỤC CÁC DẠNG BÀI TẬP NÂNG CAO HÓA HỌC 2021

Khoá luyện thi nâng cao 2021 do Thầy LÊ PHẠM THÀNH - Giáo viên luyện thi môn Hóa hàng đầu tại Việt Nam biên soạn. 

Nhiều năm qua, những học sinh theo học khoá học của Thầy và đặc biệt là sau khi học khoá nâng cao, thì đi thi đều thu được kết quả rất cao. Đa số học sinh sau khi học xong khoá nâng cao đi thi điểm đạt được trong khoảng 9 đến 10.

Khoá nâng cao được thầy LÊ PHẠM THÀNH xây dựng với hệ thống bài giảng và đề thi xen kẽ nhau, gồm 2 khóa song song: chinh phục lí thuyết và chinh phục các dạng bài tập.

Bài giảng sẽ cung cấp cho các em tất cả các dạng câu hỏi, bài tập vận dụng và vận dụng cao, đồng thời cung cấp cho các em phương pháp giải từng dạng, cũng như những chú ý - kinh nghiệm tương ứng.

Đề thi gồm các câu hỏi vận dụng và vận dụng cao, câu hỏi đếm mệnh đề. Qua đó các em được luyện tập thật nhuần nhuyễn kiến thức, làm quen các dạng bài và tình huống. 

Khoá học luyện thi nâng cao đảm bảo bao phủ tất cả các dạng câu hỏi vận dụng và vận dụng cao. Từ đó giúp các em tự tin đi thi chinh phục ngưỡng điểm cao và tuyệt đối trong kì  thi THPT Quốc gia năm 2021 !

KHOÁ LUYỆN THI NÂNG CAO SẼ ĐƯỢC

KHAI GIẢNG VÀO THÁNG 6/2020

Xem thêm
 • SUPER_PLUS: HỆ THỐNG CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐẶC BIỆT GIẢI BÀI TẬP VD-VDC

  Đã phát hành

  Giá: 300,000 Kin
  Đăng ký chuyên đề

  Nội dung chuyên đề đang được cập nhật

 • SUPER_PLUS-HC01: CHINH PHỤC CÁC DẠNG BÀI TẬP VD-VDC ESTE VÀ HỢP CHẤT CHỨA C-H-O

  Đã phát hành

  Giá: 300,000 Kin
  Đăng ký chuyên đề

  Nội dung chuyên đề đang được cập nhật

 • SUPER_PLUS-HC02: CHINH PHỤC CÁC DẠNG BÀI TẬP VD-VDC PEPTIT

  Đã phát hành

  Giá: 300,000 Kin
  Đăng ký chuyên đề

  Nội dung chuyên đề đang được cập nhật

 • SUPER_PLUS-HC03: CHINH PHỤC CÁC DẠNG BÀI TẬP VD-VDC MUỐI AMONI

  Đã phát hành

  Giá: 300,000 Kin
  Đăng ký chuyên đề

  Nội dung chuyên đề đang được cập nhật

 • SUPER_PLUS-HC04: CHINH PHỤC CÁC DẠNG BÀI TẬP VD-VDC PEPTIT - ESTE

  Đã phát hành

  Giá: 300,000 Kin
  Đăng ký chuyên đề

  Nội dung chuyên đề đang được cập nhật

 • SUPER_PLUS-VC01: CHINH PHỤC CÁC DẠNG BÀI TẬP VD-VDC ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI

  Đã phát hành

  Giá: 300,000 Kin
  Đăng ký chuyên đề

  Nội dung chuyên đề đang được cập nhật

 • SUPER_PLUS-VC02: CHINH PHỤC CÁC DẠNG BÀI TẬP VD-VDC ĐIỆN PHÂN

  Đã phát hành

  Giá: 300,000 Kin
  Đăng ký chuyên đề

  Nội dung chuyên đề đang được cập nhật

 • SUPER_PLUS-VC03: CHINH PHỤC CÁC DẠNG BÀI TẬP VD-VDC VỀ PHẢN ỨNG CỦA AXIT

  Đã phát hành

  Giá: 300,000 Kin
  Đăng ký chuyên đề

  Nội dung chuyên đề đang được cập nhật