Thông tin tài liệu

Đề thi thử THPT Sơn Tây Lần 1 2019
Lớp

12

Số câu

câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

Tự do

Giới thiệu đề

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG (Lần 1) NĂM HỌC 2018 - 2019 BÀI THI: TOÁN 12 Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)