Thông tin tài liệu

Đề thi tham khảo THPT Môn Hóa_Mã đề 001_Bộ GD&ĐT (Kèm DA)
Lớp

12

Số câu

câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

Tự do