Thông tin tài liệu

TUYỂN CHỌN 800 câu hỏi ôn tập phần Sinh thái học
Lớp

12

Số câu

câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

Tự do

Giới thiệu đề

Đây là 800 câu hỏi đã được thầy biên soạn bám sát theo xu thế ôn thi THPT Quốc gia môn Sinh