Làm đề thi chọn lọc

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Level Tỉ lệ đúng Tổng điểm
11 foto 179903 - Dương Tấn Phước 18 83.07 % (7280 / 8764) 18574
12 foto 141130 - hien nguyen 18 90.94 % (7241 / 7962) 18019
13 foto 226968 - Nguyen Bao 17 87.55 % (7075 / 8081) 17766
14 foto 277858 - Hoàng Thái Sơn 17 77.7 % (7376 / 9493) 17176
15 foto 118359 - ........ 16 86.96 % (6396 / 7355) 16907
16 foto 157719 - longvunguyen10 16 90.85 % (6553 / 7213) 16724
17 foto 19964 - mmeocon01 16 81.35 % (6646 / 8170) 16675
18 foto 238344 - Nguyễn Thế Sơn 16 85.49 % (6636 / 7762) 16610
19 foto 207578 - Event Horizon 16 93.59 % (6151 / 6572) 16418
20 foto 77858 - Nguyễn Thị Thanh Huyền 16 95.63 % (5518 / 5770) 16337