Làm đề thi chọn lọc

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Level Tỉ lệ đúng Tổng điểm
11 foto 77858 - Nguyễn Thị Thanh Huyền 16 95.63 % (5518 / 5770) 16337
12 foto 173792 - Nguyễn Quang Huy 1 16 97.86 % (5863 / 5991) 16280
13 foto 62588 - Nguyen Van Khai 16 90.71 % (5606 / 6180) 16152
14 foto 38650 - jurself 15 81.93 % (6199 / 7566) 15741
15 foto 126370 - hoangtubongdem 14 89.03 % (5453 / 6125) 14411
16 foto 180856 - nguyentieuman 14 82.56 % (5895 / 7140) 14215
17 foto 96229 - Công Thành Ngô 14 91.95 % (4396 / 4781) 14055
18 foto 64725 - NO 13 88.53 % (5256 / 5937) 13855
19 foto 107089 - Hoàng Phước Thiện 13 85.37 % (5294 / 6201) 13786
20 foto 21617 - phanthivananh123 13 87.37 % (4903 / 5612) 13402