Làm đề thi chọn lọc

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Level Tỉ lệ đúng Tổng điểm
11 foto 62588 - Nguyen Van Khai 14 90.32 % (5197 / 5754) 14995
12 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 14 95.64 % (5237 / 5476) 14856
13 foto 38650 - jurself 14 81.81 % (5707 / 6976) 14607
14 foto 96229 - Công Thành Ngô 13 91.94 % (4322 / 4701) 13841
15 foto 126370 - hoangtubongdem 13 89.14 % (5157 / 5785) 13683
16 foto 21617 - phanthivananh123 13 87.37 % (4903 / 5612) 13402
17 foto 180856 - tinhha 13 82.66 % (5406 / 6540) 13178
18 foto 107089 - Hoàng Phước Thiện 12 86.55 % (4864 / 5620) 12770
19 foto 174490 - thanhhien1998 12 80.41 % (5110 / 6355) 12760
20 foto 64725 - NO 12 90.84 % (4739 / 5217) 12752