Đề thi thử

Đề khảo sát lần 1 Toán 12 năm học 2018 – 2019 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương

Cập nhật ngày : 27/09/2018 - 5078

Tải đề thi thử THPT QG lần 1 - Đề khảo sát lần 1 Toán 12 năm học 2018 – 2019 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương

SỞ GD VÀ ĐT HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG

MÃ ĐỀ THI: 246
ĐỀ KHẢO SÁT LẦN 1, NĂM HỌC 2018-2019
Môn: TOÁN 12
Thời gian làm bài: 90 phút (không tính thời gian giao đề)
Số câu của đề thi: 50 câu – Số trang: 07 trang

Tải đề PDF: http://bit.ly/2xW0M82