Trao đổi học tập

SUPER-1: LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2019 - MÔN: SINH HỌC Bài 6: Phương pháp giải bài tập về giảm phân - Phần 2 dangtranlong

CTGN số 4 , VD1 , e k hiểu chỗ đb hỏi tạo ra số loại , chứ có hỏi số giao tử đâu ạ . phải là 1 giao ...

KHÓA CHINH PHỤC KIẾN THỨC VẬT LÍ 11 - KHÓA 2019 Bài 6: Công của lực điện - Điện thế - Hiệu điện thế Toàn Khanh Trịnh

Cô ơi, cho em hỏi ID: 101501 tại sao V(M) = E(M) * d(M) (mà ko phải là d vô cực) ạ?

KHÓA CHINH PHỤC KIẾN THỨC VẬT LÍ 11 - KHÓA 2019 Bài 6: Công của lực điện - Điện thế - Hiệu điện thế Toàn Khanh Trịnh

Cô ơi, cho em hỏi ID: 101501 tại sao V(M) = E(M) * d(M) (mà ko phải là d vô cực) ạ?

TOP 10 chuyên cần

Học sinh Điểm

146629 - Người Dùng Messenger 18274

173792 - Nguyễn Quang Huy 1 14501

109452 - Quốc Toàn 9634

17661 - Huyền Thoại ILJIMAE 9141

165343 - Võ Hoài Nam 8987

141130 - hien nguyen 8977

160017 - Lê Phú 7947

149766 - Hoàng Thị Hà Giang 7930

82576 - Hùn 7630

77858 - Nguyễn Thị Thanh Huyền 7554