Trao đổi học tập

KHÓA 2K6: HỌC TỐT LỚP 11 - MÔN: HÓA HỌC H11.01.05. Luyện tập Sự điện li (Phần 3) Vũ Minh Quân

cho em hỏi là ở ví dụ 1 câu a Fe3+ và SO42- có tạo ra kết tủa không ạ

KHÓA 2K6: HỌC TỐT LỚP 11 - MÔN: HÓA HỌC H11.01.02. Axit - Bazơ và Muối (Phần 2: Muối - Tính tan của các chất vô cơ) Thầy LÊ PHẠM THÀNH

Khi học, các em chú ý quan sát kĩ các thí nghiệm Thầy đính kèm để hiểu rõ hơn vấn đề nhé !

KHÓA 2K6: HỌC TỐT LỚP 11 - MÔN: HÓA HỌC H11.01.02. Axit - Bazơ và Muối (Phần 1: Axit - Bazơ - Hiđroxit lưỡng tính) Thầy LÊ PHẠM THÀNH

Khi học, các em chú ý quan sát kĩ các thí nghiệm Thầy đính kèm để hiểu rõ hơn vấn đề nhé !

KHÓA 2K6: HỌC TỐT LỚP 11 - MÔN: HÓA HỌC H11.01.01. Sự điện li - Phần 2: Phân loại các chất điện li Thầy LÊ PHẠM THÀNH

Khi học, các em chú ý quan sát kĩ các thí nghiệm Thầy đính kèm để hiểu rõ hơn vấn đề nhé !

KHÓA 2K6: HỌC TỐT LỚP 11 - MÔN: HÓA HỌC H11.01.01. Sự điện li - Phần 1: Hiện tượng điện li Thầy LÊ PHẠM THÀNH

Khi học, các em chú ý quan sát kĩ các thí nghiệm Thầy đính kèm để hiểu rõ hơn vấn đề nhé !

TOP 10 chuyên cần

Học sinh Điểm

234542 - iwannabetheguy 29988

240038 - leminhkhoi2k4 28617

146273 - Sky 25356

33917 - ID 33917 25036

204133 - hongngoc2808 24181

40955 - luckys 23604

146629 - Bùi Đức Ái 23251

26009 - Lã Ngọc Linh 22793

90967 - Nguyen Phuong 22015

148275 - Tiến Nguyễn 20269