Trao đổi học tập

Khóa 2k3: Luyện thi nâng cao lớp 10 - môn: sinh học Bài 9: Luyện tập tự luận nâng cao về cấu trúc tế bào - Phần 1 NguyenPhuong

Tb lông hút chứa nhiều muối khoáng làm tăng astt (nc từ đất vào rễ) tb tb cánh hoa

TOP 10 chuyên cần

Học sinh Điểm

146629 - Mod Địa 23242

173792 - Nguyễn Quang Huy 1 16179

118359 - YDS 16118

141130 - hien nguyen 15753

19964 - mmeocon01 13965

77858 - Nguyễn Thị Thanh Huyền 13953

109452 - Quốc Toàn 12177

179903 - Dương Tấn Phước 12042

33917 - ruồi giấm 11634

148275 - Tiến Nguyễn 11479