Trao đổi học tập

Khóa 2k3: Chinh phục kiến thức lớp 10 - Môn: Tiếng Anh Pronunciation: /ʌ/ - /aː/ thaiphuonganh

làm thế nào để biết được /^/ hay / a:/ ở những từ mới ạ

SUPER-1: LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2019 - MÔN: TOÁN HỌC Bài 22. Bài toán lãi suất - tăng trưởng thuydungle

thầy ơi vd4 ;bài toán 1 :Sn=20.000.000(1+4,25%)^11(1+0,01%)^60 chứ thầy???

TOP 10 chuyên cần

Học sinh Điểm

146629 - Người Dùng Messënger 20383

173792 - Nguyễn Quang Huy 1 15571

118359 - Nguyễn Thúy Tiên 12519

141130 - hien nguyen 12091

109452 - Quốc Toàn 11015

77858 - Nguyễn Thị Thanh Huyền 10006

17661 - Huyền Thoại ILJIMAE 9141

165343 - Võ Hoài Nam 8966

160017 - Lê Phú 8891

148275 - Tiến Nguyễn 8227