Trao đổi học tập

SUPER-1_LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN SINH - NĂM 2020 Bài 12: Liên kết gen trên nhiễm sắc thể giới tính hocmonsinh

Thầy ơi. Cái chỗ đề bài cho là đơn vị con chứ k phải đơn vị % đâu ạ. Do vậy f = 30 % chứ ạ

TOP 10 chuyên cần

Học sinh Điểm

234542 - Thắng 26715

146629 - rác rưởi 23251

26009 - Lã Ngọc Linh 22793

146273 - Huỳnh Nhật Tiến 20020

179903 - Dương Tấn Phước 18574

33917 - Phan Văn Đức 18370

141130 - hien nguyen 17959

148275 - Tiến Nguyễn 17931

118359 - ........ 16907

19964 - mmeocon01 16675