Trao đổi học tập

KHOÁ SUPER-1: LUYỆN THI THPT QG 2019 - MÔN: TIẾNG ANH Câu điều kiện thi lại từ đầu

ở câu dk loại 3 had luôn bằng had been Ving à cô ??

TOP 10 chuyên cần

Học sinh Điểm

146629 - Vật lí hoc24h 23251

141130 - hien nguyen 17076

77858 - Nguyễn Thị Thanh Huyền 16337

173792 - Nguyễn Quang Huy 1 16280

118359 - YDS 16201

148275 - Tiến Nguyễn 15578

19964 - mmeocon01 15258

33917 - Hạ Băng 14084

21617 - phanthivananh123 13154

179903 - Dương Tấn Phước 13152