Trao đổi học tập

KHÓA 2K5: HỌC TỐT LỚP 9 - MÔN: HÓA HỌC H09.05.46. Mối liên hệ giữa Etilen, Rượu Etylic và Axit Axetic nghianc123

thầy ơi cho em hỏi khi nào phần hóa nâng cao lớp 9 mới cập nhật và xem đc ạ?

TOP 10 chuyên cần

Học sinh Điểm

234542 - Thắng 28547

146629 - rác rưởi 23251

26009 - Lã Ngọc Linh 22793

146273 - Huỳnh Nhật Tiến 20020

179903 - Dương Tấn Phước 18574

33917 - Phan Văn Đức 18483

148275 - Tiến Nguyễn 18048

141130 - hien nguyen 17957

118359 - ........ 16907

19964 - mmeocon01 16675