Trao đổi học tập

SUPER-3: TỔNG ÔN CẤP TỐC THI THPT QUỐC GIA 2018 - MÔN: SINH HỌC Bài 3: Quy luật phân li độc lập và các công thức giải nhanh - Phần 2 Vi Nguyễn

Thầy ơi e khôgn hiểu vd3 CT6 ạ, n đó là của số cặp dị ở P1 ( n=3) vậy sao thầy ghi (1/3) ^1 ạ ???

TOP 10 chuyên cần

Học sinh Điểm

80761 - Dương Linh Anh 106287

18852 - danhphong 94541

17192 - Nguyễn Thị Mỹ Trinh 86040

72905 - hà thị vũ hương 68739

76472 - vothikimthoa0908 65664

24139 - ngô quang cường 64676

13905 - tokarin 57787

81169 - Hoàng Thị Thủy Tiên 46380

75956 - Đạt 2k1 45553

36045 - duyen2000 41948