Đề thi thử

Đề Thi Thử THPT môn Toán 2019 - THPT Chuyên Hùng Vương

Cập nhật ngày : 27/09/2018 - 4590

Tải và làm Đề Thi Thử THPT môn Toán 2019 - THPT Chuyên Hùng Vương

TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG
MÔN: TOÁN
Ngày 21 tháng 9 năm 2018 (Đề thi gồm: 05 trang)
Thời gian làm bài: 90 phút
(50 câu trắc nghiệm)

Tải đề PDF ở đây: http://bit.ly/2xUcLTS