Bảng tin Hoc24h

Đề và đáp án thi THPT QG 2019 môn Sinh học

Cập nhật ngày : 26/06/2019 - 7087

Chi tiết các mã Đề và đáp án thi THPT QG 2019 môn Sinh học. Các bạn xem nhé!

 

Đề và đáp án thi THPT QG 2019 môn Sinh học 

LIVE ĐÁP ÁN ĐỀ THI

 

NHẬN XÉT ĐỀ THI

Đáp án mã đề 201

81- A 82 - B 83 - A  84 - C 85 - A
86 - A 87- D 88 - D 89 - D 90 - B
91 - C        
92 - D 93 - C 94 - B 95 - A  
96 - C 97 - B 98 - B 99 - D 100 - A
101 - D 102 - B 103 - B 104 - D 105 - D
106 - A 107 - C 108 - D 109 - A  

 

 

Đề thi chính thức môn Sinh học 2019:

 


 

Dành cho 2K2: Luyện thi THPT QG 2020 >> 

 

 

Hoc24h