Tuyển sinh

Mã đơn vị ĐKDT THPT Quốc gia

Cập nhật ngày : 30/03/2019 - 3827

Mã đơn vị ĐKDT THPT Quốc gia năm 2019 đối với thí sinh đang học lớp 12 và thí sinh tự do được quy định như sau.

Hồ sơ đăng ký dự thi THPT Quốc gia và xét tuyển Đại học, cao đẳng năm 2019 sẽ có mục Đơn vị ĐKDT và mã đơn vị ĐKDT. Mục này thí sinh tự do và thí sinh đang học lớp 12 điền thông tin khác nhau:

1. Thí sinh đang học lớp 12: 

Học sinh đang học lớp 12 THPT tại trường nào thì nộp ĐKDT tại trường đó. Và mã đơn vị ĐKDT sẽ do nhà trường cung cấp.

2. Thí sinh tự do - thi lại

Thí sinh tự do, thi lại nộp ĐKDT tại các địa điểm do Sở GDĐT quy định. Khi làm hồ sơ, thí sinh chưa biết chính xác thông tin nên để trống mã đơn vị ĐKDT và khi đến nơi nộp hồ sơ sẽ ghi mã này theo hướng dẫn của nơi nhận ĐKDT.

Theo TTHN