Chi tiết câu hỏi

ID:1727

Độ khó: Nhận biết

Mã di truyền có tính đặc hiệu, tức là:

Để xem lời giải chi tiết câu hỏi này bạn cần đăng ký khoá học chứa câu hỏi này.