Thông tin đề

Đề 02: Luyện tập về tế bào nhân thực - Phần 1
Lớp

10

Số câu

18 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

03:00 am
18/07/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 200349 - Ngân Stellar 40 8.33 15 10:32 03/01/2019 5346
12 foto 216020 - Thanh Na Lê 41 7.78 14 04:48 18/04/2019 1612
13 foto 192919 - minhthu30892 40 7.78 14 10:42 07/11/2018 2112
14 foto 165210 - minhngocsinh 39 7.78 14 10:45 04/10/2018 3029
15 foto 157054 - Phạm Minh Nhân 38 7.78 14 02:56 03/10/2018 8200
16 foto 104689 - Minh Tân 38 7.78 14 05:54 14/10/2018 7550
17 foto 187325 - LacRang2018 38 7.78 14 09:16 17/11/2018 3740
18 foto 178940 - Trương Tuyết Nhi 36 7.22 13 07:54 06/10/2018 3726
19 foto 182582 - Gia Huy Hồ 35 7.22 13 09:09 23/10/2018 1821
20 foto 164467 - Cow Cow 35 7.22 13 09:36 23/10/2018 4063