Thông tin đề

Đề 02: Luyện tập về tế bào nhân thực - Phần 1
Lớp

10

Số câu

18 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

03:00 am
18/07/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 59305 - biology1204 44 8.89 16 07:22 01/01/2019 9442
12 foto 66095 - Hoàng Nguyễn Thanh An 44 8.33 15 05:11 02/03/2019 3561
13 foto 233262 - Hothihong10 42 8.33 15 08:00 29/07/2019 1567
14 foto 200349 - Ngân Stellar 40 8.33 15 10:32 03/01/2019 5588
15 foto 216020 - Thanh Na Lê 41 7.78 14 04:48 18/04/2019 2359
16 foto 192919 - minhthu30892 40 7.78 14 10:42 07/11/2018 2199
17 foto 165210 - minhngocsinh 39 7.78 14 10:45 04/10/2018 3257
18 foto 157054 - Phạm Minh Nhân 38 7.78 14 02:56 03/10/2018 9549
19 foto 104689 - Minh Tân 38 7.78 14 05:54 14/10/2018 7900
20 foto 187325 - LacRang2018 38 7.78 14 09:16 17/11/2018 3740