Thông tin đề

Thi online: H10.1.02. Hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố hóa học - Đồng vị
Lớp

10

Số câu

33 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:03 am
02/06/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 165028 - Ngọc 97 10 33 04:19 07/07/2018 2766
2 foto 165209 - minhngochoa 97 10 33 10:49 10/07/2018 2842
3 foto 162842 - vohanhnguyen03 97 10 33 05:49 12/07/2018 2520
4 foto 17661 - Huyền Thoại ILJIMAE 97 10 33 09:58 17/07/2018 9362
5 foto 165343 - Võ Hoài Nam 97 10 33 02:51 22/07/2018 8986
6 foto 134435 - maipham16092k2 97 10 33 11:49 30/07/2018 5777
7 foto 104689 - Minh Tân 97 10 33 08:24 13/08/2018 8837
8 foto 172727 - Nguyễn Phạm Ngọc Trang 97 10 33 10:06 02/09/2018 1477
9 foto 185467 - tiktok 97 10 33 07:18 19/09/2018 5479
10 foto 192729 - maisyhiep123 97 10 33 09:29 15/11/2018 3065