Thông tin đề

Thi online: H10.1.02. Hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố hóa học - Đồng vị
Lớp

10

Số câu

33 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:03 am
02/06/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 231772 - Lê Văn Dũng 97 10 33 08:13 11/06/2019 2221
12 foto 232513 - Nguyễn Ngọc Huyền Trang 97 10 33 09:32 03/07/2019 1971
13 foto 239304 - minhanh2k4 97 10 33 08:16 02/08/2019 1495
14 foto 235904 - Letrang10 97 10 33 10:39 06/08/2019 2286
15 foto 241651 - Best Yasuo 97 10 33 08:44 09/08/2019 2690
16 foto 233136 - baotran3010 97 10 33 11:13 19/08/2019 1422
17 foto 164276 - Tran Thi Thu Hieu 94 9.7 32 07:10 13/07/2018 1287
18 foto 237665 - Phạm Quang Mạnh 94 9.7 32 08:59 04/08/2019 1669
19 foto 167982 - 2k3ngheanhoa2 93 9.7 32 08:36 24/08/2018 2171
20 foto 236320 - Luuthanhhong10 93 9.7 32 02:46 28/06/2019 4226