Thông tin đề

Thi online: H10.1.02. Hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố hóa học - Đồng vị
Lớp

10

Số câu

33 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:03 am
02/06/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 231772 - Lê Văn Dũng 97 10 33 08:13 11/06/2019 2022
12 foto 232513 - Nguyễn Ngọc Huyền Trang 97 10 33 09:32 03/07/2019 1657
13 foto 164276 - Tran Thi Thu Hieu 94 9.7 32 07:10 13/07/2018 1275
14 foto 167982 - 2k3ngheanhoa2 93 9.7 32 08:36 24/08/2018 2171
15 foto 236320 - Luuthanhhong10 93 9.7 32 02:46 28/06/2019 2647
16 foto 166135 - Lan Anh 92 9.7 32
17 foto 37916 - Lê Trần Huy Hoàng 92 9.7 32 02:09 31/07/2018 6532
18 foto 165252 - Vân 92 9.7 32 12:29 18/09/2018 1253
19 foto 184416 - quynhchiqc 92 9.7 32 03:34 01/10/2018 3005
20 foto 13212 - Trịnh Hà Ngân 90 9.39 31 08:58 13/08/2018 3031