Thông tin đề

Thi online: H10.1.04. Cấu tạo vỏ nguyên tử
Lớp

10

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
04/06/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 165060 - Nguyễn Ngọc NInh 89 10 30 09:34 17/07/2018 2450
2 foto 162842 - vohanhnguyen03 89 10 30 09:27 25/07/2018 2520
3 foto 177432 - Ngominhngoc203 89 10 30 08:31 04/08/2018 2610
4 foto 13212 - Trịnh Hà Ngân 89 10 30 10:01 20/08/2018 3031
5 foto 104689 - Minh Tân 89 10 30 02:47 22/08/2018 8837
6 foto 167982 - 2k3ngheanhoa2 89 10 30 07:57 05/09/2018 2171
7 foto 177211 - tusieu2003 89 10 30 07:43 08/09/2018 1545
8 foto 119533 - Leoyaoi 89 10 30 10:55 30/09/2018 3766
9 foto 186406 - Phammailinh 89 10 30 08:05 10/10/2018 1292
10 foto 237665 - Phạm Quang Mạnh 89 10 30 09:50 10/08/2019 1669