Thông tin đề

Thi online: H10.1.04. Cấu tạo vỏ nguyên tử
Lớp

10

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
04/06/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 165028 - Ngọc 85 9.67 29 04:57 20/07/2018 2766
12 foto 157084 - Nguyễn Ngọc Sao Mai 85 9.67 29 02:17 28/07/2018 1792
13 foto 165238 - cuongpro2003 85 9.67 29 09:28 03/08/2018 2296
14 foto 175583 - truongsinh2002 85 9.67 29 04:17 25/08/2018 2442
15 foto 164381 - Utheo123 85 9.67 29 08:59 12/10/2018 1410
16 foto 183209 - nguyenhoanhthao 85 9.67 29 11:08 19/12/2018 1731
17 foto 231772 - Lê Văn Dũng 85 9.67 29 08:31 01/07/2019 2022
18 foto 235063 - Duyên Trần 85 9.67 29 12:37 22/07/2019 1255
19 foto 184282 - Thúy Quỳnh Phạm Thị 82 9.33 28 09:14 12/12/2018 4025
20 foto 164591 - Nguyễn Hưng 81 9.33 28 04:24 19/07/2018 4549