Thông tin đề

Thi online: H10.2.01. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Lớp

10

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

25 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
12/06/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 237665 - Phạm Quang Mạnh 40 10 20 08:39 06/10/2019
00:01:41
1758
2 foto 235904 - Letrang10 40 10 20 08:51 03/11/2019
00:02:32
2493
3 foto 204133 - hongngoc2808 40 10 20 12:10 06/07/2019
00:06:03
8148
4 foto 245462 - DR.STONE 40 10 20 21:19 21/10/2019
00:08:42
7600
5 foto 236320 - Luuthanhhong10 40 10 20 17:51 15/07/2019
00:10:25
5004
6 foto 232513 - Nguyễn Ngọc Huyền Trang 37 9.5 19 20:30 02/08/2019
00:04:11
1975
7 foto 245773 - Lequynhnhu 37 9.5 19 14:38 06/10/2019
00:10:25
1388
8 foto 238529 - blink 37 9.5 19 10:24 20/07/2019
00:10:45
2504
9 foto 235156 - Oanh Vũ 37 9.5 19 10:14 25/07/2019
00:11:05
3036
10 foto 241489 - trangbon10022004 37 9.5 19 10:24 18/09/2019
00:11:41
3383