Thông tin đề

Thi online: H10.2.01. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Lớp

10

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

25 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
12/06/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 164591 - Nguyễn Hưng 40 10 20 08:58 30/07/2018 4549
2 foto 165028 - Ngọc 40 10 20 06:49 01/08/2018 2766
3 foto 162842 - vohanhnguyen03 40 10 20 10:51 06/08/2018 2520
4 foto 177432 - Ngominhngoc203 40 10 20 08:54 07/08/2018 2610
5 foto 163448 - thuhuyen123 40 10 20 10:25 16/08/2018 1896
6 foto 104689 - Minh Tân 40 10 20 06:50 29/08/2018 8746
7 foto 13212 - Trịnh Hà Ngân 40 10 20 05:38 31/08/2018 3031
8 foto 165238 - cuongpro2003 40 10 20 09:17 31/08/2018 2296
9 foto 183339 - baonghi1512 40 10 20 10:25 03/09/2018 5707
10 foto 185467 - tiktok 40 10 20 07:55 08/10/2018 5449