Thông tin đề

CPLT_TH.01: Chinh phục lý thuyết chuyên đề HỮU CƠ 11 - Đề 1
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
12/03/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 269099 - bom17122002 56 9.5 19 16:28 20/04/2020
00:01:47
1393
2 foto 244062 - duongquynh0901 56 9.5 19 07:38 07/05/2020
00:18:44
13160
3 foto 270274 - Nguyễn Thị Việt Thư 12NC3 48 8.5 17 00:23 04/07/2021
00:25:53
10986
4 foto 241128 - Dương Tuấn 48 8.5 17 00:11 01/04/2020
00:30:00
16204
5 foto 112744 - Tannuongyeutinh2002 34 6.5 13 13:01 18/03/2020
00:02:54
11231
6 foto 250854 - cancogang102 32 6.5 13 10:27 28/05/2020
00:02:47
6664
7 foto 307264 - HoangAnhh 32 6.5 13 22:43 21/06/2022
00:05:45
4793
8 foto 231496 - tuandat3001 20 5 10 21:01 21/05/2021
00:06:15
1983
9 foto 112416 - lê nhật tú 20 5 10 22:00 27/05/2020
00:12:02
7981
10 foto 238344 - Nguyễn Thế Sơn 17 4.5 9 02:06 16/04/2020
00:22:33
16610