Thông tin đề

CPLT_TH.01: Chinh phục lý thuyết chuyên đề HỮU CƠ 11 - Đề 1
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
26/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 198563 - Trương Ý Nhi 56 9.5 19 09:12 08/03/2019 3795
2 foto 215873 - thaohuong12 44 8 16 09:38 05/05/2019 2076
3 foto 62588 - Nguyen Van Khai 28 6 12 01:55 10/03/2019 16152
4 foto 112208 - Trương Hoàng Vũ 24 5.5 11 04:42 20/04/2019 9120
5 foto 189051 - rinleo2k1 24 5.5 11 04:01 15/05/2019 9507
6 foto 111248 - Trương Tấn Dũng 12 4 8 10:48 19/04/2019 7414
7 foto 37705 - thad7 4 3 6 09:19 04/03/2019 9722
8 foto 96340 - Lê Đạt 4 3 6 06:40 30/04/2019 2724
9 foto 145866 - Nguyễn Minh Quang 4 3 6 04:45 16/05/2019 6331
10 foto 173054 - VNGQB 5 2.5 5 11:08 15/06/2019 4640