Thông tin đề

CPLT_TH.01: Chinh phục lý thuyết chuyên đề HỮU CƠ 11 - Đề 1
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
12/03/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 245933 - Nguyễn Hoàng Phúc 16 4.5 9 10:28 19/05/2021
00:00:31
7080
12 foto 264532 - giabinhchauduc 16 4.5 9 18:01 19/03/2020
00:02:18
3345
13 foto 146223 - Nguyễn Linh Đan 16 4.5 9 16:44 17/05/2020
00:02:35
4084
14 foto 293185 - Tran thi my hanh 13 4 8 11:23 22/05/2021
00:30:00
4324
15 foto 289031 - MinhChau12 12 4 8 18:59 21/04/2021
00:26:24
12110
16 foto 277858 - Hoàng Thái Sơn 8 3.5 7 15:35 12/03/2021
00:04:10
17176
17 foto 72297 - Nguyễn Thị Thùy Duyên 16 3 6 09:45 07/06/2020
00:25:50
8988
18 foto 268740 - Nguyễn Thị Vi Anh 12NC3 13 3 6 10:23 02/04/2021
00:16:01
11172
19 foto 198470 - Hồ Phúc 4 3 6 18:47 14/04/2022
00:01:11
4722
20 foto 90967 - Nguyen Phuong 4 3 6 00:52 17/05/2020
00:17:53
22015