Thông tin đề

Thi Online: CPLT_TH.05: Chinh phục lý thuyết chuyên đề SO SÁNH - SẮP XẾP
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
26/03/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 34122 - minoyce 105 10 40 12:30 27/05/2020
00:09:03
13277
2 foto 39374 - manhnatri 105 10 40 10:58 04/06/2019
00:11:02
8190
3 foto 292342 - Trần Thanh Tín 102 9.75 39 07:47 14/05/2021
00:16:03
4342
4 foto 153765 - Nam Phong 101 9.75 39 10:05 26/05/2020
00:21:45
15360
5 foto 289031 - MinhChau12 98 9.5 38 14:51 10/06/2021
00:08:15
12110
6 foto 293185 - Tran thi my hanh 98 9.5 38 17:22 01/06/2021
00:12:21
4324
7 foto 247377 - camtung2002 97 9.5 38 10:19 18/03/2020
00:10:10
1583
8 foto 164087 - u23vietnam 97 9.5 38 09:29 22/06/2019
00:16:37
3799
9 foto 301527 - Tiến lợi Nguyen 97 9.5 38 00:15 19/04/2021
00:25:41
4048
10 foto 151725 - minhnhat31102001 96 9.25 37 10:30 20/06/2019
00:09:42
9725