Thông tin đề

Thi Online: CPLT_TH.05: Chinh phục lý thuyết chuyên đề SO SÁNH - SẮP XẾP
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
18/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 126370 - hoangtubongdem 105 10 40 05:21 31/05/2019 14411
2 foto 39374 - manhnatri 105 10 40 10:58 04/06/2019 8190
3 foto 164087 - u23vietnam 97 9.5 38 09:29 22/06/2019 3799
4 foto 151725 - minhnhat31102001 96 9.25 37 10:30 20/06/2019 9725
5 foto 194574 - Dhngoaithuong 95 9.25 37 09:41 07/05/2019 12895
6 foto 181203 - duongthe 93 9.25 37 09:42 05/05/2019 2358
7 foto 182511 - werbinich 91 8.75 35 04:51 29/05/2019 3810
8 foto 180856 - nguyentieuman 91 8.75 35 03:08 13/06/2019 13943
9 foto 185935 - Linhhatinh 87 8.75 35 04:10 09/04/2019 8751
10 foto 165432 - Long Le Thanh 83 8.5 34 09:50 03/05/2019 3307