Thông tin đề

Thi Online: CPLT_TH.05: Chinh phục lý thuyết chuyên đề SO SÁNH - SẮP XẾP
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
26/03/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 151725 - minhnhat31102001 96 9.25 37 10:30 20/06/2019
00:09:42
9725
12 foto 238344 - Nguyễn Thế Sơn 95 9.25 37 11:59 10/07/2020
00:09:06
16610
13 foto 268876 - tuananh01 95 9.25 37 17:49 06/07/2020
00:14:15
4288
14 foto 298211 - thuhien 95 9.25 37 11:41 02/06/2022
00:22:04
3798
15 foto 238337 - tn161202 94 9.25 37 05:44 23/06/2020
00:18:04
5061
16 foto 198470 - Hồ Phúc 93 9.25 37 18:23 20/04/2022
00:12:25
4722
17 foto 295193 - Teddybear2021 92 9 36 22:54 11/06/2021
00:13:11
4515
18 foto 277858 - Hoàng Thái Sơn 92 9 36 22:10 06/04/2021
00:13:57
17176
19 foto 305248 - huuson2k3 92 9 36 07:43 18/06/2021
00:15:00
1438
20 foto 180856 - nguyentieuman 91 8.75 35 15:08 13/06/2019
00:11:42
15480