Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.07. Phương pháp giải bài toán HNO3, H2SO4 đặc tác dụng với hợp chất (Đề 1 - CB)
Lớp

13

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
10/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 21617 - phanthivananh123 89 10 25 07:52 16/12/2018 13402
2 foto 153765 - Nam Phong 89 10 25 08:30 14/09/2019 4871
3 foto 183389 - Võ Anh 80 9.2 23 03:16 04/03/2019 7949
4 foto 31536 - Minh Quang Phạm 76 8.8 22 11:00 06/09/2019 8094
5 foto 191227 - hth205 71 8.4 21 08:48 09/03/2019 6531
6 foto 247279 - Thongha10 63 7.6 19 08:31 18/11/2019 3910
7 foto 19964 - mmeocon01 54 6.8 17 02:21 10/11/2018 16675
8 foto 145230 - Phạm Thị Xuân Diệu 54 6.8 17 09:08 19/11/2018 6314
9 foto 187637 - Y Đa Khoa 50 6.4 16 03:50 13/12/2018 3296
10 foto 246026 - Mylien44 50 5.2 13 06:58 23/10/2019 2699