Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.07. Phương pháp giải bài toán HNO3, H2SO4 đặc tác dụng với hợp chất (Đề 1 - CB)
Lớp

13

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
10/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 21617 - phanthivananh123 89 10 25 07:52 16/12/2018 13402
2 foto 183389 - Võ Anh 80 9.2 23 03:16 04/03/2019 7949
3 foto 191227 - hth205 71 8.4 21 08:48 09/03/2019 6531
4 foto 19964 - mmeocon01 54 6.8 17 02:21 10/11/2018 16675
5 foto 145230 - Phạm Thị Xuân Diệu 54 6.8 17 09:08 19/11/2018 6314
6 foto 187637 - Y Đa Khoa 50 6.4 16 03:50 13/12/2018 3296
7 foto 174490 - thanhhien1998 44 5.2 13 10:32 30/03/2019 13248
8 foto 185607 - Trần Xuân Trọng 47 4.8 12 03:16 25/03/2019 8030
9 foto 190794 - Phi Nhung 41 4.4 11 11:28 04/12/2018 3509
10 foto 187611 - Trường Giang 39 4.4 11 03:39 18/03/2019 10455