Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.07. Phương pháp giải bài toán HNO3, H2SO4 đặc tác dụng với hợp chất (Đề 1 - CB)
Lớp

13

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
10/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 244087 - Minh Quang 89 10 25 03:36 17/12/2019
00:03:22
5673
2 foto 153765 - Nam Phong 89 10 25 08:30 14/09/2019
00:04:18
6364
3 foto 256304 - kimanh24022001 84 9.6 24 09:55 08/01/2020
00:03:51
3826
4 foto 31536 - Minh Quang Phạm 76 8.8 22 11:00 06/09/2019
00:39:48
10250
5 foto 247279 - Thongha10 63 7.6 19 08:31 18/11/2019
00:10:46
5347
6 foto 246026 - Mylien44 50 5.2 13 06:58 23/10/2019
00:41:31
3536
7 foto 244277 - trần thị hường 37 4.4 11 09:01 18/03/2020
00:50:00
3786
8 foto 244209 - Đoàn Trung Thế 38 4 10 09:20 23/10/2019
00:50:00
4771
9 foto 249569 - fe3nguoi 29 3.2 8 09:00 01/11/2019
00:50:00
2931
10 foto 76295 - Bùi Vũ Bắc 21 2.4 6 10:53 04/02/2020
00:50:00
8607