Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.07. Phương pháp giải bài toán HNO3, H2SO4 đặc tác dụng với hợp chất (Đề 1 - CB)
Lớp

13

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
10/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 242135 - Daudaihocmouoc 0 0 0
-1582804152
1381
12 foto 243805 - Lonconbeo123 0 0 0
-1573532463
5136
13 foto 242460 - tranhuyennhy 0 0 0 01:59 11/03/2020
00:00:04
1053
14 foto 199525 - hanguyenchau 0 0 0 15:08 23/04/2020
00:00:05
1204