Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.10. Phương pháp giải bài toán dung dịch H+, NO3- (Đề 2 - NC)
Lớp

13

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
17/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 244087 - Minh Quang 97 10 25 12:18 16/01/2020 4458
2 foto 21617 - phanthivananh123 93 9.6 24 11:55 31/12/2018 13402
3 foto 19964 - mmeocon01 83 8.8 22 08:10 12/11/2018 16675
4 foto 153765 - Nam Phong 83 8.8 22 08:51 04/10/2019 4871
5 foto 244115 - Bạch Thiển 55 6.4 16 09:54 13/09/2019 1299
6 foto 31536 - Minh Quang Phạm 52 5.6 14 08:55 17/09/2019 9191
7 foto 72762 - dannhi 47 5.2 13 09:29 20/09/2018 4024
8 foto 183389 - Võ Anh 38 4 10 10:52 10/03/2019 7949
9 foto 123281 - Phương Lê 37 4 10 05:24 22/03/2019 5421
10 foto 191227 - hth205 23 4 10 07:58 13/03/2019 6531