Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.10. Phương pháp giải bài toán dung dịch H+, NO3- (Đề 2 - NC)
Lớp

13

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
17/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 21617 - phanthivananh123 93 9.6 24 11:55 31/12/2018 13402
2 foto 19964 - mmeocon01 83 8.8 22 08:10 12/11/2018 16675
3 foto 72762 - dannhi 47 5.2 13 09:29 20/09/2018 4024
4 foto 183389 - Võ Anh 38 4 10 10:52 10/03/2019 7949
5 foto 123281 - Phương Lê 37 4 10 05:24 22/03/2019 5421
6 foto 191227 - hth205 23 4 10 07:58 13/03/2019 6531
7 foto 187611 - Trường Giang 25 2.8 7 02:37 03/04/2019 10455
8 foto 183944 - Minh Mẫn 23 2.4 6 09:13 14/04/2019 4363
9 foto 174490 - thanhhien1998 20 2.4 6 09:14 08/04/2019 13248
10 foto 185607 - Trần Xuân Trọng 18 2 5 05:42 28/03/2019 8030