Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.10. Phương pháp giải bài toán dung dịch H+, NO3- (Đề 2 - NC)
Lớp

13

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
17/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 244087 - Minh Quang 97 10 25 00:18 16/01/2020
00:02:31
7435
2 foto 153765 - Nam Phong 83 8.8 22 08:51 04/10/2019
00:03:32
15360
3 foto 244115 - Bạch Thiển 55 6.4 16 09:54 13/09/2019
00:50:00
1397
4 foto 31536 - Minh Quang Phạm 52 5.6 14 20:55 17/09/2019
00:36:27
14777
5 foto 256304 - kimanh24022001 4 0.4 1 10:06 16/01/2020
00:07:14
3857
6 foto 242460 - tranhuyennhy 0 0 0 15:58 21/03/2020
00:00:03
2113
7 foto 179606 - lephuongthao123456 0 0 0 05:01 13/08/2020
00:00:03
11262
8 foto 294139 - duchoa2707 0 0 0 13:55 03/12/2020
00:00:03
1486
9 foto 242135 - Daudaihocmouoc 0 0 0 14:22 16/03/2020
00:00:04
1942
10 foto 8860 - Minh Lê 0 0 0 09:45 20/09/2019
00:00:05
1316