Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.10. Phương pháp giải bài toán dung dịch H+, NO3- (Đề 2 - NC)
Lớp

13

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
17/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 187611 - Trường Giang 25 2.8 7 02:37 03/04/2019 10455
12 foto 183944 - Minh Mẫn 23 2.4 6 09:13 14/04/2019 4363
13 foto 174490 - thanhhien1998 20 2.4 6 09:14 08/04/2019 13248
14 foto 185607 - Trần Xuân Trọng 18 2 5 05:42 28/03/2019 8030
15 foto 15861 - chonggaimoibuoc 14 1.6 4 10:31 23/10/2018 5003
16 foto 193408 - Quilenprofile 7 0.8 2 10:56 03/01/2019 3046
17 foto 256304 - kimanh24022001 4 0.4 1 10:06 16/01/2020 3378
18 foto 39363 - 2k5ter 0 0 0 11:01 25/09/2018 1003
19 foto 124712 - yenphuongbbh 0 0 0 04:33 20/01/2019 1325
20 foto 204524 - nguyenthiphuong1 0 0 0 02:03 24/02/2019 3573