Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.10. Phương pháp giải bài toán dung dịch H+, NO3- (Đề 2 - NC)
Lớp

13

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
17/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 17846 - Bee Bot 0 0 0 17:58 17/12/2019
00:00:07
3014