Thông tin đề

Bài 3: Phương trình mũ
Lớp

12

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
24/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 206345 - Tịch Hà 66 8.8 22 05:03 16/06/2019 2270
2 foto 83545 - Đỗ Khánh Huyền 41 5.6 14 10:35 02/03/2019 1996
3 foto 80112 - Trân Văn Chữ 37 5.2 13 05:42 25/06/2019 1520
4 foto 78373 - maianh2306 35 5.2 13 05:46 17/02/2019 4239
5 foto 207836 - phamcongtoan 30 4.4 11 04:58 04/03/2019 2014
6 foto 84661 - Susanoo Itachi 22 3.2 8 10:35 11/06/2019 1070
7 foto 231814 - Haruki 0 0 0 1098
8 foto 90482 - Vi Phạm 0 0 0 08:18 09/06/2019 1264
9 foto 92536 - anhsocciu 0 0 0 10:05 10/06/2019 1034
10 foto 93179 - Binz 0 0 0 06:26 16/06/2019 993