Thông tin đề

Bài 3: Phương trình mũ
Lớp

12

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
24/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 206345 - Hạ T. An 66 8.8 22 05:03 16/06/2019 2452
2 foto 106745 - Thay Đổi Tên 64 8.4 21 10:14 24/08/2019 7847
3 foto 242518 - Nguyễn Tiến Trường 37 6 15 11:06 17/11/2019 1197
4 foto 83545 - Đỗ Khánh Huyền 41 5.6 14 10:35 02/03/2019 1996
5 foto 80112 - Trân Văn Chữ 37 5.2 13 05:42 25/06/2019 2877
6 foto 78373 - maianh2306 35 5.2 13 05:46 17/02/2019 4239
7 foto 239471 - phuonganh610 29 5.2 13 10:22 04/08/2019 1718
8 foto 220478 - Minh Sơn Nguyễn 26 4.8 12 05:02 27/07/2019 1618
9 foto 151275 - lehoaian123 31 4.4 11 08:17 28/09/2019 1577
10 foto 207836 - phamcongtoan 30 4.4 11 04:58 04/03/2019 2014