Thông tin đề

Bài 3: Phương trình mũ
Lớp

12

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
24/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 261429 - clumsypotato 75 9.6 24 00:50 02/02/2020
01:00:00
1879
2 foto 206345 - Hạ T. An 66 8.8 22 17:03 16/06/2019
01:00:00
2452
3 foto 106745 - Thay Đổi Tên 64 8.4 21 10:14 24/08/2019
01:00:00
7847
4 foto 272973 - 0986353197 59 8 20 08:36 16/04/2020
00:07:12
1114
5 foto 246887 - Hiền Đỗ 52 7.2 18 13:13 28/02/2020
00:35:09
1088
6 foto 242518 - Nguyễn Tiến Trường 37 6 15 23:06 17/11/2019
00:34:43
1245
7 foto 265735 - Li ke 35 6 15 16:43 24/04/2020
00:56:09
3110
8 foto 193453 - phuthach2k1 42 5.6 14 11:55 24/12/2019
00:55:12
4271
9 foto 80112 - Trân Văn Chữ 37 5.2 13 17:42 25/06/2019
00:41:14
2877
10 foto 239471 - phuonganh610 29 5.2 13 22:22 04/08/2019
00:19:29
1718