Thông tin đề

Bài 3: Phương trình mũ
Lớp

12

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
24/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 220478 - Sơn Nguyễn 26 4.8 12 17:02 27/07/2019
00:22:42
1618
12 foto 242146 - KhoaMC 24 4.8 12 10:25 15/04/2020
00:17:11
1754
13 foto 151275 - lehoaian123 31 4.4 11 20:17 28/09/2019
01:00:00
1651
14 foto 250303 - Trưởng Vũ 25 3.6 9 21:31 13/11/2019
00:27:38
1332
15 foto 216118 - Kim Thái Nghiên 23 3.2 8 22:00 11/10/2019
00:19:03
2519
16 foto 84661 - Susanoo Itachi 22 3.2 8 22:35 11/06/2019
00:42:11
1070
17 foto 287080 - nguyenthutrang0109 14 2 5 12:30 27/08/2020
00:09:13
1301
18 foto 175428 - Chu Hương Giang 6 1.2 3 15:22 08/03/2020
00:03:43
1229
19 foto 94960 - hungplt123 6 0.8 2 19:19 06/10/2019
00:00:13
1959
20 foto 249911 - Trần Triều Phát 2 0.4 1 12:37 05/12/2019
00:02:34
1039