Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.15. Phương pháp giải bài toán về tính axit - bazơ của amin - amino axit (Đề 1 - CB)
Lớp

13

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
30/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 244087 - Minh Quang 99 10 25 21:20 02/04/2020
00:02:27
7435
2 foto 31536 - Minh Quang Phạm 99 10 25 10:38 08/10/2019
00:03:37
14777
3 foto 246251 - Nguyễn Anh 99 10 25 21:32 24/03/2020
00:04:01
3530
4 foto 245659 - Dương Trung Hiếu 99 10 25 12:07 26/12/2019
00:11:53
2417
5 foto 244346 - Cuongyk 94 9.6 24 14:19 07/10/2019
00:02:15
6483
6 foto 246119 - hoangnhattan 90 9.2 23 12:17 25/09/2019
00:39:50
6760
7 foto 243748 - lê văn thắng 81 8.4 21 16:32 28/04/2020
00:50:00
4910
8 foto 244209 - Đoàn Trung Thế 79 8.4 21 20:24 25/09/2019
00:30:13
8427
9 foto 280373 - Luyendepro 64 6.4 16 00:36 03/12/2020
00:50:00
7525
10 foto 243805 - Lonconbeo123 54 5.6 14 09:52 01/10/2019
00:38:55
7276