Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.15. Phương pháp giải bài toán về tính axit - bazơ của amin - amino axit (Đề 1 - CB)
Lớp

13

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
30/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 76295 - Bùi Vũ Bắc 48 5.2 13 21:04 05/11/2019
00:50:00
8588
12 foto 269712 - MinhNguyetPham 46 4.8 12 21:47 30/03/2020
00:37:03
3120
13 foto 244277 - trần thị hường 34 3.6 9 22:53 18/02/2020
00:50:00
6741
14 foto 263735 - Nguyễn Thị Tuyết Trinh 30 3.2 8 09:08 18/05/2020
00:50:00
1427
15 foto 244755 - Khoathanh10 12 1.2 3 09:30 29/01/2020
00:11:21
2963
16 foto 293591 - minhtuannguyen 4 0.4 1 22:22 16/11/2020
00:02:12
1285
17 foto 245946 - toantoan2001 0 0 0
-1575628378
9074
18 foto 244062 - duongquynh0901 0 0 0
-1573744086
13160
19 foto 249569 - Quang Huy 0 0 0
-1572263583
3003
20 foto 239001 - đinh xuân hùng 0 0 0
-1569640393
6141