Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.23. Phương pháp giải bài toán hiđroxit lưỡng tính (Đề 1 - CB)
Lớp

13

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
15/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 19964 - mmeocon01 154 9.75 39 08:21 14/12/2018 16675
2 foto 138226 - Nguyễn Văn Tuấn 153 9.75 39 04:51 15/06/2019 5853
3 foto 31536 - Minh Quang Phạm 153 9.75 39 05:20 03/01/2020 9273
4 foto 21617 - phanthivananh123 149 9.5 38 07:40 14/03/2019 13402
5 foto 183389 - Võ Anh 148 9.5 38 09:12 09/04/2019 7949
6 foto 185607 - Trần Xuân Trọng 104 6.75 27 10:41 24/04/2019 8030
7 foto 184146 - Huong Quynh Nguyen 82 5.25 21 10:51 17/10/2018 5885
8 foto 174490 - thanhhien1998 66 4.5 18 08:52 20/05/2019 13248
9 foto 191681 - phamquocanh1819 28 3.5 14 07:33 23/03/2019 2820
10 foto 187611 - Trường Giang 44 3 12 09:09 08/04/2019 10455