Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.23. Phương pháp giải bài toán hiđroxit lưỡng tính (Đề 1 - CB)
Lớp

13

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
15/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 31536 - Minh Quang Phạm 153 9.75 39 17:20 03/01/2020
00:04:00
14777
2 foto 138226 - Nguyễn Văn Tuấn 153 9.75 39 16:51 15/06/2019
00:50:00
5853
3 foto 280373 - Luyendepro 50 3.5 14 09:32 17/04/2021
00:49:59
8919
4 foto 76295 - Bùi Vũ Bắc 48 3.5 14 16:37 27/03/2020
00:50:00
8588
5 foto 243805 - Lonconbeo123 16 1.25 5 16:26 25/12/2019
00:20:09
7276
6 foto 199525 - hanguyenchau 0 0 0 20:40 29/05/2020
00:00:03
1610
7 foto 179606 - lephuongthao123456 0 0 0 05:06 13/08/2020
00:00:03
11262
8 foto 242460 - tranhuyennhy 0 0 0 21:43 08/05/2020
00:00:04
2113
9 foto 294139 - duchoa2707 0 0 0 21:15 08/12/2020
00:00:04
9149
10 foto 245946 - toantoan2001 0 0 0 10:04 28/11/2019
00:00:05
9074