Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.23. Phương pháp giải bài toán hiđroxit lưỡng tính (Đề 1 - CB)
Lớp

13

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
15/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 183944 - Minh Mẫn 38 2.5 10 04:48 02/05/2019 4363
12 foto 243805 - Lonconbeo123 16 1.25 5 04:26 25/12/2019 3703
13 foto 191206 - Toiyeudhyhn 3 0.25 1 05:06 01/03/2019 2046
14 foto 39363 - 2k5ter 0 0 0 06:18 17/10/2018 1003
15 foto 184346 - hoangbui10061999 0 0 0 04:03 20/02/2019 2359
16 foto 204524 - nguyenthiphuong1 0 0 0 11:52 28/02/2019 3573
17 foto 22778 - Thu Hồng 0 0 0 09:31 02/03/2019 1458
18 foto 124712 - yenphuongbbh 0 0 0 11:21 09/03/2019 1325
19 foto 185733 - anhlaanhzz1 0 0 0 03:24 28/04/2019 2223
20 foto 245946 - toantoan2001 0 0 0 10:04 28/11/2019 2338