Thông tin đề

Thi Online: Đồng phân và phương pháp xác định số đồng phân
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
11/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 245413 - Huyền Nguyễn 38 9.5 19 12:42 27/09/2019
00:18:51
2332
2 foto 86447 - VT Phạm 35 9 18 20:11 24/06/2019
00:11:19
1813
3 foto 190490 - tat0602 25 7.5 15 15:52 09/03/2020
00:32:10
1456
4 foto 230797 - 0106001 22 7 14 15:07 26/03/2020
00:27:30
1486
5 foto 235024 - An Vu 15 5.5 11 10:37 01/01/2020
00:31:02
2104
6 foto 1378 - Cuong Chi Nguyen 11 5 10 13:12 13/07/2019
00:00:56
1293
7 foto 266632 - Hphuong2004 7 4.5 9 20:24 29/02/2020
00:19:09
1051
8 foto 243805 - Lonconbeo123 7 4 8 20:05 13/08/2019
00:18:56
5241
9 foto 246959 - phamnhi123 4 4 8 15:49 21/09/2019
00:26:31
1087
10 foto 219252 - phamlinhnhi123 0 0 0 12:46 18/03/2020
00:00:02
1209