Thông tin đề

Thi Online: Đồng phân và phương pháp xác định số đồng phân
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
11/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 77858 - Nguyễn Thị Thanh Huyền 37 9.5 19 10:01 11/01/2019 13953
2 foto 203596 - Lê Anh Trường 1 3.5 7 08:10 11/01/2019 1001
3 foto 180500 - Phương Phương -2 3 6 02:54 17/01/2019 998