Thông tin đề

Thi Online: Đồng phân và phương pháp xác định số đồng phân
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
11/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 77858 - Nguyễn Thị Thanh Huyền 37 9.5 19 10:01 11/01/2019 16337
2 foto 86447 - tien Khong co 35 9 18 08:11 24/06/2019 1744
3 foto 153856 - Thanh Thanh 28 8 16 10:24 15/04/2019 1329
4 foto 222497 - Nguyễn Tiến Mạnh 16 6 12 10:01 07/05/2019 1592
5 foto 1378 - Cuong Chi Nguyen 11 5 10 01:12 13/07/2019 1293
6 foto 243805 - Lonconbeo123 7 4 8 08:05 13/08/2019 1466
7 foto 203596 - Lê Anh Trường 1 3.5 7 08:10 11/01/2019 1001
8 foto 180500 - Phương Phương -2 3 6 02:54 17/01/2019 998
9 foto 206334 - Ducanh Nguyen 5 2.5 5 08:57 22/02/2019 1005
10 foto 173929 - phuongnhi2002 0 0 0 1000