Thông tin đề

Thi Online: Lý thuyết trọng tâm về kim loại kiềm thổ và hợp chất
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
11/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 207603 - Linh Thuỳ Nguyễn 56 6.6 33 10:48 27/02/2019 2585
12 foto 163000 - Anh Tuan Pham 51 6.6 33 01:08 02/03/2019 3020
13 foto 111077 - Tuongvi1511 42 6 30 08:51 22/05/2019 3290
14 foto 195882 - Thảo Nguyên Trần 40 5.8 29 07:15 22/04/2019 7373
15 foto 16573 - nhatlinh 39 5.8 29 04:21 11/03/2019 2132
16 foto 201678 - Hoangnhunguyen 37 5.6 28 11:33 13/01/2019 7711
17 foto 77398 - thuyhien0204 33 5.4 27 11:24 06/05/2019 2183
18 foto 217790 - giaptuyenbg 27 5 25 02:34 13/05/2019 4363
19 foto 86908 - Đạo Nhân Đinh 31 4.6 23 11:35 07/05/2019 1657
20 foto 205258 - Phạm Thị Phương Trà 13 4 20 08:27 02/06/2019 1157