Thông tin đề

Đề 2: Luyện tập về nhân đôi ADN và phiên mã
Lớp

12

Số câu

45 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 pm
02/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 201678 - Hoangnhunguyen 65 8 36 10:05 05/01/2019 7711
12 foto 223357 - Nhi Cao 61 7.78 35 07:18 01/05/2019 1295
13 foto 204434 - ChungVanhNga 59 7.55 34 04:32 01/02/2019 1363
14 foto 75062 - Kim Thanh 59 7.55 34 08:51 21/02/2019 7198
15 foto 100907 - Dang Niê 58 7.55 34 11:14 15/05/2019 4001
16 foto 214660 - Lê Thị Kim Thoa 58 7.55 34 11:05 09/06/2019 1648
17 foto 203042 - quyennnnnnnnnnnn 53 7.11 32 09:03 13/01/2019 2000
18 foto 195882 - Thảo Nguyên Trần 52 7.11 32 03:31 28/02/2019 5344
19 foto 211157 - yennguyen01 52 7.11 32 05:14 02/03/2019 3648
20 foto 212465 - ducuongcsl 51 6.89 31 08:59 13/03/2019 3792