Thông tin đề

Đề 3: Luyện tập về nhiễm sắc thể, gen, mã di truyền
Lớp

12

Số câu

45 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
04/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 195882 - Thảo Nguyên Trần 85 8.44 38 11:41 18/03/2019 6476
12 foto 214660 - Lê Thị Kim Thoa 83 8.44 38 09:17 10/06/2019 1648
13 foto 219980 - pctm58 84 8.22 37 08:00 21/04/2019 2272
14 foto 223357 - Nhi Cao 81 8.22 37 09:02 01/05/2019 1295
15 foto 201678 - Hoangnhunguyen 79 8 36 09:43 07/01/2019 7711
16 foto 201390 - nganhemchon 75 8 36 11:44 03/03/2019 1163
17 foto 186597 - TràMy 74 8 36 11:57 17/02/2019 1785
18 foto 188020 - Vân Nguyễn Thị 77 7.78 35 12:42 13/01/2019 8150
19 foto 201851 - kieutrang92 73 7.78 35 01:03 08/01/2019 1108
20 foto 203042 - quyennnnnnnnnnnn 73 7.55 34 10:22 14/01/2019 2000