Thông tin đề

Đề 7: Luyện tập về biến dị cấp phân tử - Đột biến gen
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
18/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 211157 - yennguyen01 28 6.33 19 05:02 13/03/2019 3648
12 foto 219980 - pctm58 32 6 18 10:36 03/05/2019 2272
13 foto 212465 - ducuongcsl 32 5.67 17 04:18 27/03/2019 3792
14 foto 92834 - Nam Dinh Le Pham 27 5.33 16 10:14 23/02/2019 2507
15 foto 139408 - Lan Anh Trần 29 4.67 14 10:25 17/06/2019 4612
16 foto 231586 - thanhdaudaihoc 10 4.33 13 04:42 17/06/2019 1386
17 foto 202287 - dungnguyenhy 22 4 12 09:57 08/05/2019 1861
18 foto 143330 - thedetien 8 2 6 05:05 21/04/2019 1075
19 foto 217790 - giaptuyenbg 6 2 6 09:16 10/04/2019 4363
20 foto 195882 - Thảo Nguyên Trần 10 1.67 5 08:22 14/05/2019 6841