Thông tin đề

Thi online: Bài 1.01. Mở đầu về hóa học hữu cơ
Lớp

11

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

10:01 am
07/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 226974 - Lâm Vy Nhật 50 10 25 07:48 10/06/2019 1428
2 foto 235118 - phanthanhvinha3 50 10 25 08:54 01/07/2019 1125
3 foto 76652 - Long Nguyễn Tấn 50 10 25 05:54 15/07/2019 1052
4 foto 241128 - Dương Tuấn 50 10 25 09:36 21/07/2019 10443
5 foto 243691 - hoainga22 50 10 25 09:57 25/08/2019 3825
6 foto 151243 - đặng nhàn 50 10 25 03:16 27/08/2019 5622
7 foto 243670 - dangphuongthao 50 10 25 09:19 03/09/2019 2402
8 foto 245275 - thanhnien2k22 50 10 25 08:46 05/09/2019 1606
9 foto 246604 - trantien1010 50 10 25 01:54 17/11/2019 1140
10 foto 150368 - Trịnh Hoàng Đông Giang 47 9.6 24 07:01 03/06/2019 5628