Thông tin đề

Thi online: Bài 1.01. Mở đầu về hóa học hữu cơ
Lớp

11

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

10:01 am
07/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 213222 - quankg369 47 9.6 24 03:27 13/05/2019 2311
2 foto 94798 - THUY02122002 47 9.6 24 03:54 14/05/2019 2093
3 foto 212188 - Bắp Cải 44 9.2 23 10:15 06/03/2019 1813
4 foto 146601 - phuongk38 44 9.2 23 08:51 13/03/2019 1225
5 foto 220456 - cungdodaihoc 44 9.2 23 03:07 17/04/2019 2509
6 foto 208924 - Lương Đinh 41 8.8 22 09:41 20/02/2019 1290
7 foto 207578 - Trần Huy Hoàng 38 8.4 21 10:42 16/02/2019 6589
8 foto 220744 - NguyenThiThuNgan 38 8.4 21 10:41 29/04/2019 1089
9 foto 202281 - Ái Xuân Trần 38 8.4 21 05:19 12/05/2019 1172
10 foto 204490 - Hoàng Lã Việt 38 8.4 21 02:13 17/05/2019 1369