Thông tin đề

Thi online: Bài 1.01. Mở đầu về hóa học hữu cơ
Lớp

11

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

10:01
07/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 309259 - Nguyễn Hoàng Long 51 10 25 17:17 19/09/2021
00:04:21
1587
2 foto 304315 - Hong Thai Nguyen 51 10 25 16:27 22/07/2021
00:05:29
1591
3 foto 304366 - Nguyễn Nguyên 51 10 25 18:58 03/06/2021
00:13:36
7214
4 foto 206627 - Công Thành Nguyễn Ngọc 51 10 25 08:37 31/03/2022
00:28:56
1255
5 foto 243691 - hoainga22 50 10 25 09:57 25/08/2019
00:02:13
4211
6 foto 226974 - Lâm Vy Nhật 50 10 25 19:48 10/06/2019
00:02:56
3642
7 foto 243670 - dangphuongthao 50 10 25 09:19 03/09/2019
00:03:34
2402
8 foto 241128 - Dương Tuấn 50 10 25 09:36 21/07/2019
00:04:29
16204
9 foto 239408 - Gly Ala Ala 50 10 25 14:13 27/03/2020
00:05:17
9587
10 foto 76652 - Long Nguyễn Tấn 50 10 25 17:54 15/07/2019
00:05:24
1052