Thông tin đề

Thi online: Bài 1.01. Mở đầu về hóa học hữu cơ
Lớp

11

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

10:01 am
07/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 207578 - Trần Huy Hoàng 38 8.4 21 10:42 16/02/2019 1038
2 foto 204062 - Lê thị trà my 38 8 20 09:59 18/01/2019 1038
3 foto 206417 - Truongmyphuong 35 8 20 04:30 09/02/2019 1428
4 foto 207494 - hoangngocquy2k2 23 6.4 16 09:43 11/02/2019 1029
5 foto 198714 - Đậu Thị Thu Hiền 0 0 0
6 foto 146532 - chichi2K2 0 0 0 1924
7 foto 207537 - dinhthanhhai -1 0 0 09:19 11/02/2019 1081