Thông tin đề

Thi online: Bài 1.01. Mở đầu về hóa học hữu cơ
Lớp

11

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

10:01 am
07/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 238534 - Nguyễn Lê Ngọc Quyền 47 9.6 24 08:20 08/07/2019
00:02:19
1161
12 foto 116168 - 1 2 3 4 47 9.6 24 09:21 08/08/2019
00:04:04
1057
13 foto 261948 - Hoàng Minh Đức 47 9.6 24 11:06 07/01/2020
00:05:15
1183
14 foto 215412 - hungvuong2002 47 9.6 24 03:55 06/12/2019
00:07:24
2848
15 foto 239520 - Thành Vũ Đức 47 9.6 24 09:01 07/07/2019
00:07:52
1047
16 foto 240589 - Nguyễn Hoàng Nhật 47 9.6 24 12:32 13/08/2019
00:09:30
1750
17 foto 243900 - Imyen0501 47 9.6 24 04:36 28/10/2019
00:13:22
7585
18 foto 150368 - Trịnh Hoàng Đông Giang 47 9.6 24 07:01 03/06/2019
00:13:23
6281
19 foto 250580 - Trang Trịnh 47 9.6 24 05:49 07/02/2020
00:13:52
7948
20 foto 75043 - baliem 47 9.6 24 08:08 10/06/2019
00:18:43
3641