Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.01. Lý thuyết trọng tâm về ESTE
Lớp

11

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
22/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 307147 - Nguyễn Hồng Phúc 12NC3 61 10 25 22:54 11/02/2022
00:02:47
2687
2 foto 305203 - Alice 61 10 25 21:58 16/06/2021
00:02:53
9243
3 foto 304366 - Nguyễn Nguyên 61 10 25 21:42 11/06/2021
00:02:56
7214
4 foto 307386 - TaThuHienn 61 10 25 11:57 01/10/2021
00:03:06
2696
5 foto 306786 - TrinhHa2k4 61 10 25 18:23 18/07/2021
00:03:38
1922
6 foto 307886 - Kim Ngân 61 10 25 16:09 02/09/2021
00:03:39
1823
7 foto 305259 - LeHieuThaoVy 61 10 25 13:05 22/06/2021
00:03:40
2250
8 foto 306085 - Phạm Lê Ngọc Vy 61 10 25 21:56 11/07/2021
00:04:30
2473
9 foto 304287 - PhuongNhi2k4 61 10 25 15:22 19/10/2021
00:04:39
2917
10 foto 227507 - Nguyễn Quang Vương 61 10 25 09:44 30/06/2019
00:04:51
1705