Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.01. Lý thuyết trọng tâm về ESTE
Lớp

11

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
22/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 141130 - hien nguyen 61 10 25 02:33 12/05/2019 17432
2 foto 152558 - Ngọc Huyền 58 9.6 24 07:32 20/03/2019 3920
3 foto 112320 - Hoàng Quốc Khánh 57 9.6 24 10:08 27/01/2019 3781
4 foto 91460 - Phạm Hồng Nhung 57 9.6 24 08:52 16/05/2019 2488
5 foto 221287 - VÕ ĐỨC HUY 57 9.6 24 11:33 19/05/2019 1548
6 foto 207578 - Trần Huy Hoàng 52 8.8 22 10:07 26/02/2019 6589
7 foto 206409 - Quốc Việt Đỗ 51 8.8 22 02:24 20/05/2019 1408
8 foto 34122 - Minoieee 50 8.8 22 10:50 04/05/2019 3257
9 foto 212655 - vumanhhungvjcc 33 6.8 17 10:46 09/04/2019 1033
10 foto 207401 - vinha2 32 6.4 16 10:11 15/05/2019 1227