Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.01. Lý thuyết trọng tâm về ESTE
Lớp

11

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
22/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 207494 - hoangngocquy2k2 61 10 25 10:09 01/06/2019 1690
2 foto 213222 - Lê Anh Quân 61 10 25 10:32 19/06/2019 9125
3 foto 125572 - Linh Trang 61 10 25 08:54 21/06/2019 3413
4 foto 227507 - Nguyễn Quang Vương 61 10 25 09:44 30/06/2019 1447
5 foto 66481 - Hoàng Mai Anh 61 10 25 12:06 03/07/2019 1795
6 foto 54823 - lethanhhiep55 61 10 25 12:01 12/07/2019 1490
7 foto 232033 - GIACATLUONG 61 10 25 04:17 25/07/2019 4301
8 foto 150957 - Đặng Thị Lan Ngọc 61 10 25 11:12 07/08/2019 2745
9 foto 241629 - Hoàng Hà My 61 10 25 05:28 31/08/2019 3383
10 foto 72136 - PikaCua 58 9.6 24 10:07 02/06/2019 5182