Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.01. Lý thuyết trọng tâm về ESTE
Lớp

11

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
22/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 235118 - phanthanhvinha3 58 9.6 24 10:59 02/07/2019
00:03:34
1125
12 foto 72011 - Lê Nguyễn Tâm Nhi 58 9.6 24 02:41 29/02/2020
00:03:35
2791
13 foto 76739 - Vũ Hà Linh Anh 58 9.6 24 10:15 11/07/2019
00:04:19
2791
14 foto 112572 - Thanhsonggiadinh 58 9.6 24 03:24 31/07/2019
00:08:39
2201
15 foto 157719 - longvunguyen10 58 9.6 24 09:35 22/10/2019
00:11:58
8361
16 foto 80112 - Trân Văn Chữ 58 9.6 24 10:42 10/07/2019
00:18:53
2877
17 foto 150745 - Nguyễn Thị Tú Quỳnh 58 9.6 24 04:58 25/06/2019
00:20:44
2476
18 foto 244097 - lvhk091001 58 9.6 24 04:07 02/11/2019
00:22:40
6135
19 foto 72136 - PikaCua 58 9.6 24 10:07 02/06/2019
00:22:43
5233
20 foto 67138 - letrongduong000 58 9.6 24 05:27 06/06/2019
00:32:14
1837