Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.02. Lý thuyết trọng tâm về LIPIT - CHẤT BÉO
Lớp

11

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
25/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 189530 - congpt02 60 10 25 07:44 09/06/2019 1978
2 foto 227147 - abc582k2 60 10 25 09:06 14/06/2019 1284
3 foto 213222 - Lê Anh Quân 60 10 25 02:49 20/06/2019 9125
4 foto 226748 - Đoan Hồng 60 10 25 10:45 29/06/2019 2486
5 foto 54823 - lethanhhiep55 60 10 25 01:35 11/07/2019 1490
6 foto 212655 - tuhao 60 10 25 12:45 20/07/2019 1699
7 foto 244880 - nguyennam21082002 60 10 25 05:00 01/09/2019 1099
8 foto 243585 - Giang thích học nhóm 60 10 25 06:26 15/09/2019 1460
9 foto 219638 - Đặng Văn Ngọc 60 10 25 10:07 23/11/2019 10377
10 foto 246604 - trantien1010 60 10 25 12:36 07/02/2020 1140