Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.02. Lý thuyết trọng tâm về LIPIT - CHẤT BÉO
Lớp

11

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
25/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 289803 - Hà Văn Thọ 60 10 25 01:08 10/08/2021
00:01:57
2521
2 foto 304366 - Nguyễn Nguyên 60 10 25 14:48 17/06/2021
00:01:58
7214
3 foto 212655 - tuhao 60 10 25 00:45 20/07/2019
00:01:59
1699
4 foto 226748 - Đoan Hồng 60 10 25 10:45 29/06/2019
00:02:05
2649
5 foto 307886 - Kim Ngân 60 10 25 09:33 04/09/2021
00:02:45
1823
6 foto 270478 - Le Ngoc Fa Mi 60 10 25 23:41 20/03/2020
00:03:11
1564
7 foto 282756 - Minhthu2603 60 10 25 11:46 18/07/2020
00:03:11
1060
8 foto 306085 - Phạm Lê Ngọc Vy 60 10 25 16:12 24/08/2021
00:03:15
2473
9 foto 304287 - PhuongNhi2k4 60 10 25 17:36 19/10/2021
00:03:36
2917
10 foto 243585 - Giang thích học nhóm 60 10 25 18:26 15/09/2019
00:03:45
2336