Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.02. Lý thuyết trọng tâm về LIPIT - CHẤT BÉO
Lớp

11

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
25/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 112320 - Hoàng Quốc Khánh 60 10 25 09:33 27/01/2019 3781
2 foto 207578 - Trần Huy Hoàng 60 10 25 10:22 26/02/2019 6589
3 foto 80195 - namhong1 60 10 25 02:15 31/03/2019 8711
4 foto 206356 - 0854073838 56 9.6 24 10:03 21/05/2019 1247
5 foto 152558 - Ngọc Huyền 48 8.8 22 03:23 28/03/2019 3920
6 foto 207401 - vinha2 47 8.4 21 10:02 19/05/2019 1227
7 foto 91460 - Phạm Hồng Nhung 46 8.4 21 02:12 20/05/2019 2488
8 foto 206409 - Quốc Việt Đỗ 45 8.4 21 09:56 20/05/2019 1408
9 foto 224479 - lehuykchy 42 8 20 09:30 15/05/2019 1239
10 foto 221287 - VÕ ĐỨC HUY 40 7.6 19 04:16 19/05/2019 1548