Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.02. Lý thuyết trọng tâm về LIPIT - CHẤT BÉO
Lớp

11

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
25/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 112320 - Hoàng Quốc Khánh 60 10 25 09:33 27/01/2019 3862
2 foto 207578 - Trần Huy Hoàng 60 10 25 10:22 26/02/2019 8750
3 foto 80195 - namhong1 60 10 25 02:15 31/03/2019 9767
4 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 60 10 25 07:48 23/05/2019 17285
5 foto 163035 - Vu Phuong Thao 60 10 25 09:50 30/05/2019 3202
6 foto 189530 - congpt02 60 10 25 07:44 09/06/2019 1747
7 foto 227147 - abc582k2 60 10 25 09:06 14/06/2019 1284
8 foto 213222 - Lê Anh Quân 60 10 25 02:49 20/06/2019 8351
9 foto 226748 - Đoan Hồng 60 10 25 10:45 29/06/2019 2486
10 foto 54823 - lethanhhiep55 60 10 25 01:35 11/07/2019 1490