Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.02. Lý thuyết trọng tâm về LIPIT - CHẤT BÉO
Lớp

11

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
25/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 244880 - nguyennam21082002 60 10 25 17:00 01/09/2019
00:04:19
1099
12 foto 303469 - hptt1k42 60 10 25 17:40 06/06/2021
00:04:36
2983
13 foto 307081 - KimChii 60 10 25 16:53 21/08/2021
00:04:42
2016
14 foto 281474 - Đỗ Nguyễn Khánh Hà 12H5 60 10 25 15:34 16/07/2020
00:05:07
3220
15 foto 227147 - abc582k2 60 10 25 21:06 14/06/2019
00:05:39
1286
16 foto 54823 - lethanhhiep55 60 10 25 13:35 11/07/2019
00:05:51
1490
17 foto 219638 - Đặng Văn Ngọc 60 10 25 10:07 23/11/2019
00:05:51
16287
18 foto 301484 - HuynBom 60 10 25 15:55 09/06/2021
00:06:18
16605
19 foto 246604 - trantien1010 60 10 25 00:36 07/02/2020
00:07:10
1170
20 foto 314283 - Đào Ngọc Lâm 60 10 25 20:03 06/01/2022
00:12:10
1457