Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.04. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
11/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 245275 - thanhnien2k22 133 10 50 23:22 14/10/2019
00:13:51
1710
2 foto 177623 - nguyễn yên 130 9.8 49 23:48 25/06/2019
00:11:33
4360
3 foto 250854 - cancogang102 129 9.8 49 19:48 16/03/2020
00:08:12
6282
4 foto 73934 - Như 127 9.6 48 17:03 08/09/2019
00:42:23
2496
5 foto 271746 - Quỳnh Anh Nguyễn 126 9.6 48 02:43 28/03/2020
00:32:27
4479
6 foto 243691 - hoainga22 124 9.4 47 20:45 26/08/2019
00:05:40
3876
7 foto 238767 - hoangoanh2611 123 9.4 47 22:33 17/07/2019
00:36:29
1347
8 foto 246208 - tieuvanduong 122 9.4 47 18:11 13/04/2020
00:47:00
2262
9 foto 219638 - Đặng Văn Ngọc 119 9.2 46 13:11 15/12/2019
00:30:10
11784
10 foto 133564 - Hải Bình 118 9.2 46 10:53 27/10/2019
00:23:03
1652