Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.04. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
11/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 213222 - quankg369 133 10 50 03:56 16/05/2019 4744
2 foto 207578 - Trần Huy Hoàng 130 9.8 49 10:12 19/02/2019 7814
3 foto 177623 - nguyễn yên 130 9.8 49 11:48 25/06/2019 2449
4 foto 212208 - Lê Minh Việt 115 9 45 03:23 01/06/2019 2018
5 foto 75043 - baliem 114 9 45 02:18 21/06/2019 1804
6 foto 220456 - cungdodaihoc 109 8.8 44 06:08 19/04/2019 2887
7 foto 231708 - chi chi 108 8.6 43 10:53 14/06/2019 1108
8 foto 220744 - NguyenThiThuNgan 101 8.2 41 10:40 04/06/2019 1795
9 foto 226748 - Đoan Hồng 92 7.8 39 11:07 19/06/2019 2027
10 foto 123113 - Nhâm Nhâm 77 7 35 04:33 26/05/2019 3275