Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.04. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
11/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 233795 - Nguyenthilinh10 103 8.4 42 11:15 10/07/2019 1319
12 foto 220744 - NguyenThiThuNgan 101 8.2 41 10:40 04/06/2019 2142
13 foto 150957 - Đặng Thị Lan Ngọc 97 8 40 05:18 14/07/2019 1871
14 foto 238373 - Dương Anh Tuấn 96 8 40 09:58 02/07/2019 1350
15 foto 232033 - GIACATLUONG 96 8 40 08:19 03/07/2019 2120
16 foto 226748 - Đoan Hồng 92 7.8 39 11:07 19/06/2019 2408
17 foto 238960 - Ma Kim Ngan 88 7.6 38 04:44 07/07/2019 1227
18 foto 123113 - Nhâm Nhâm 77 7 35 04:33 26/05/2019 3815
19 foto 207537 - dinhthanhhai 83 6.8 34 09:04 17/02/2019 1710
20 foto 228175 - tamnhu2509 78 6.8 34 04:29 25/06/2019 2240