Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.04. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
11/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 75043 - baliem 114 9 45 02:18 21/06/2019 3641
12 foto 226635 - Ngô Minh Dương 111 8.8 44 03:42 10/08/2019 3852
13 foto 157719 - longvunguyen10 111 8.8 44 10:33 12/09/2019 5893
14 foto 220456 - cungdodaihoc 109 8.8 44 06:08 19/04/2019 5208
15 foto 239035 - shy6soul 109 8.6 43 02:51 23/09/2019 1396
16 foto 231708 - chi chi 108 8.6 43 10:53 14/06/2019 1195
17 foto 240652 - Ladalinh 106 8.6 43 05:27 03/10/2019 1646
18 foto 214675 - trần thị phương lê 104 8.4 42 10:11 03/07/2019 2941
19 foto 245314 - Emnghienhoa 104 8.4 42 12:00 14/10/2019 1743
20 foto 233795 - Hoc24er 103 8.4 42 11:15 10/07/2019 1673