Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.04. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
11/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 213222 - Lê Anh Quân 133 10 50 03:56 16/05/2019 8351
2 foto 207578 - Trần Huy Hoàng 130 9.8 49 10:12 19/02/2019 8750
3 foto 177623 - nguyễn yên 130 9.8 49 11:48 25/06/2019 4048
4 foto 73934 - Như 127 9.6 48 05:03 08/09/2019 1556
5 foto 243691 - hoainga22 124 9.4 47 08:45 26/08/2019 3823
6 foto 238767 - hoangoanh2611 123 9.4 47 10:33 17/07/2019 1347
7 foto 90967 - Nguyen Phuong 117 9 45 10:42 07/07/2019 12005
8 foto 212208 - Lê Minh Việt 115 9 45 03:23 01/06/2019 3002
9 foto 75043 - baliem 114 9 45 02:18 21/06/2019 3515
10 foto 226635 - Ngô Minh Dương 111 8.8 44 03:42 10/08/2019 2389