Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.04. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
11/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 213222 - quankg369 133 10 50 03:56 16/05/2019 2311
2 foto 207578 - Trần Huy Hoàng 130 9.8 49 10:12 19/02/2019 6589
3 foto 220456 - cungdodaihoc 109 8.8 44 06:08 19/04/2019 2509
4 foto 207537 - dinhthanhhai 83 6.8 34 09:04 17/02/2019 1710
5 foto 209278 - hocchungnct 71 6 30 08:07 01/03/2019 2134
6 foto 207494 - hoangngocquy2k2 -4 0.2 1 08:20 22/02/2019 1195
7 foto 202281 - Ái Xuân Trần 0 0 0 10:17 20/05/2019 1172