Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.04. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
11/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 245275 - thanhnien2k22 133 10 50 11:22 14/10/2019 1606
2 foto 177623 - nguyễn yên 130 9.8 49 11:48 25/06/2019 4313
3 foto 73934 - Như 127 9.6 48 05:03 08/09/2019 2496
4 foto 243691 - hoainga22 124 9.4 47 08:45 26/08/2019 3825
5 foto 238767 - hoangoanh2611 123 9.4 47 10:33 17/07/2019 1347
6 foto 219638 - Đặng Văn Ngọc 119 9.2 46 01:11 15/12/2019 10377
7 foto 133564 - Hải Bình 118 9.2 46 10:53 27/10/2019 1652
8 foto 90967 - Nguyen Phuong 117 9 45 10:42 07/07/2019 12807
9 foto 212208 - Lê Minh Việt 115 9 45 03:23 01/06/2019 7516
10 foto 75043 - baliem 114 9 45 02:18 21/06/2019 3641