Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.05. ANKAN (Đề 2)
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
14/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 213222 - quankg369 91 10 30 11:34 16/05/2019 4241
2 foto 220456 - cungdodaihoc 87 9.67 29 05:31 24/04/2019 2693
3 foto 207578 - Trần Huy Hoàng 83 9.33 28 05:56 20/02/2019 7814
4 foto 125572 - Linh Trang 78 9 27 03:19 21/01/2019 2764
5 foto 207537 - dinhthanhhai 77 8.67 26 12:42 19/02/2019 1710
6 foto 123113 - Nhâm Nhâm 76 8.67 26 12:31 27/05/2019 3275
7 foto 212208 - Lê Minh Việt 71 8.33 25 02:14 03/06/2019 1956
8 foto 209278 - hocchungnct 67 8 24 03:42 04/03/2019 2171
9 foto 225993 - UCH.Obito 66 8 24 11:27 31/05/2019 1896
10 foto 206356 - 0854073838 44 6 18 10:03 11/02/2019 1446