Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.05. ANKAN (Đề 2)
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
14/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 75043 - baliem 91 10 30 07:48 24/06/2019
00:23:10
3641
2 foto 219638 - Đặng Văn Ngọc 88 9.67 29 09:14 15/12/2019
00:30:07
10833
3 foto 239598 - dohuutoan17112002 87 9.67 29 10:13 20/07/2019
00:06:37
2531
4 foto 245275 - thanhnien2k22 87 9.67 29 10:19 16/09/2019
00:08:21
1606
5 foto 72609 - tuonguyen 87 9.67 29 08:32 28/06/2019
00:21:19
2827
6 foto 90967 - Nguyen Phuong 87 9.67 29 08:46 08/07/2019
00:23:20
12927
7 foto 177623 - nguyễn yên 87 9.67 29 05:07 29/06/2019
00:36:29
4313
8 foto 78147 - Đỗ Diệu Huyền 84 9.33 28 10:50 05/03/2020
00:08:52
9208
9 foto 250854 - cancogang102 83 9.33 28 10:26 17/03/2020
00:04:25
2808
10 foto 157719 - longvunguyen10 83 9.33 28 12:09 13/09/2019
00:13:17
8361