Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.05. ANKAN (Đề 2)
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
14/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 213222 - Lê Anh Quân 91 10 30 11:34 16/05/2019 8823
2 foto 75043 - baliem 91 10 30 07:48 24/06/2019 3641
3 foto 220456 - cungdodaihoc 87 9.67 29 05:31 24/04/2019 5592
4 foto 72609 - tuonguyen 87 9.67 29 08:32 28/06/2019 2827
5 foto 177623 - nguyễn yên 87 9.67 29 05:07 29/06/2019 4262
6 foto 90967 - Nguyen Phuong 87 9.67 29 08:46 08/07/2019 12418
7 foto 239598 - dohuutoan17112002 87 9.67 29 10:13 20/07/2019 2532
8 foto 245275 - thanhnien2k22 87 9.67 29 10:19 16/09/2019 1606
9 foto 207578 - Trần Huy Hoàng 83 9.33 28 05:56 20/02/2019 9063
10 foto 157719 - longvunguyen10 83 9.33 28 12:09 13/09/2019 5893