Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.05. ANKAN (Đề 2)
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
14/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 75043 - baliem 91 10 30 07:48 24/06/2019
00:23:10
3641
2 foto 301484 - HuynBom 91 10 30 21:01 02/04/2021
00:23:52
16605
3 foto 246208 - tieuvanduong 91 10 30 21:46 13/04/2020
00:41:25
2262
4 foto 219638 - Đặng Văn Ngọc 88 9.67 29 21:14 15/12/2019
00:30:07
16287
5 foto 239598 - dohuutoan17112002 87 9.67 29 22:13 20/07/2019
00:06:37
2545
6 foto 245275 - thanhnien2k22 87 9.67 29 22:19 16/09/2019
00:08:21
1791
7 foto 72609 - tuonguyen 87 9.67 29 20:32 28/06/2019
00:21:19
2827
8 foto 90967 - Nguyen Phuong 87 9.67 29 20:46 08/07/2019
00:23:20
22015
9 foto 307171 - Quốc Triệu 87 9.67 29 18:08 30/08/2021
00:23:39
5191
10 foto 177623 - nguyễn yên 87 9.67 29 17:07 29/06/2019
00:36:29
4393