Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.05. ANKAN (Đề 2)
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
14/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 213222 - quankg369 91 10 30 11:34 16/05/2019 7508
2 foto 75043 - baliem 91 10 30 07:48 24/06/2019 2103
3 foto 220456 - cungdodaihoc 87 9.67 29 05:31 24/04/2019 3181
4 foto 72609 - tuonguyen 87 9.67 29 08:32 28/06/2019 2599
5 foto 177623 - nguyễn yên 87 9.67 29 05:07 29/06/2019 3510
6 foto 90967 - Nguyễn Thị Minh Phượng 87 9.67 29 08:46 08/07/2019 5279
7 foto 239598 - dohuutoan17112002 87 9.67 29 10:13 20/07/2019 1327
8 foto 207578 - Trần Huy Hoàng 83 9.33 28 05:56 20/02/2019 8414
9 foto 125572 - Linh Trang 78 9 27 03:19 21/01/2019 2967
10 foto 207537 - dinhthanhhai 77 8.67 26 12:42 19/02/2019 1710