Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.05. ANKAN (Đề 2)
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
14/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 207537 - dinhthanhhai 77 8.67 26 12:42 19/02/2019 1710
12 foto 123113 - Nhâm Nhâm 76 8.67 26 12:31 27/05/2019 5187
13 foto 226748 - Đoan Hồng 76 8.67 26 06:50 19/06/2019 2486
14 foto 84513 - Thục Thi 76 8.67 26 03:22 10/08/2019 2916
15 foto 226635 - Ngô Minh Dương 76 8.67 26 11:21 16/08/2019 2050
16 foto 232033 - GIACATLUONG 75 8.67 26 08:12 08/07/2019 3206
17 foto 93569 - Đạt Nguyễn 75 8.67 26 11:52 13/07/2019 1418
18 foto 212208 - Lê Minh Việt 71 8.33 25 02:14 03/06/2019 2576
19 foto 209278 - hocchungnct 67 8 24 03:42 04/03/2019 2187
20 foto 225993 - UCH.Obito 66 8 24 11:27 31/05/2019 3006