Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.05. ANKAN (Đề 2)
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
14/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 250854 - cancogang102 83 9.33 28 10:26 17/03/2020
00:04:25
6282
12 foto 157719 - longvunguyen10 83 9.33 28 00:09 13/09/2019
00:13:17
10842
13 foto 197442 - nguyenhoai 83 9.33 28 11:40 19/09/2019
00:33:23
5966
14 foto 241128 - Dương Tuấn 82 9.33 28 23:12 26/07/2019
00:16:07
12131
15 foto 98506 - tuanlunlsor 79 9 27 10:55 25/10/2019
00:50:00
7486
16 foto 265329 - Quỳnh Trang 77 8.67 26 20:25 13/05/2020
00:22:41
1949
17 foto 226748 - Đoan Hồng 76 8.67 26 18:50 19/06/2019
00:03:36
2624
18 foto 84513 - Thục Thi 76 8.67 26 15:22 10/08/2019
00:20:55
4457
19 foto 226635 - Ngô Minh Dương 76 8.67 26 23:21 16/08/2019
00:32:32
6404
20 foto 232033 - GIACATLUONG 75 8.67 26 20:12 08/07/2019
00:06:57
5716