Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.05. ANKAN (Đề 2)
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
14/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 190039 - haongoc 43 5.67 17 01:35 23/05/2019 1364
12 foto 160706 - Mai Thuy Linh 41 5.33 16 09:06 30/05/2019 1528
13 foto 102307 - 0987600527 19 4 12 03:39 04/06/2019 1528
14 foto 214970 - thuquynh123 24 3.67 11 06:26 24/05/2019 2057
15 foto 204490 - Hoàng Lã Việt 1 2.67 8 08:37 03/06/2019 1893
16 foto 220744 - NguyenThiThuNgan 0 0 0 1687
17 foto 226060 - Nguyen Huy 0 0 0 1070
18 foto 202281 - Ái Xuân Trần 0 0 0 12:19 21/05/2019 1172
19 foto 76503 - Nguyễn Lan Hương 0 0 0 08:57 10/06/2019 3100