Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.07. Phương pháp giải bài toán THỦY PHÂN ESTE TẠO ANĐEHIT - MUỐI PHENOLAT (Đề 2)
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
16/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 213087 - anhvidai8888 71 10 20 05:22 29/06/2019 2594
2 foto 213222 - Lê Anh Quân 71 10 20 10:30 04/07/2019 9125
3 foto 225993 - Wjbu 71 10 20 09:14 24/08/2019 8553
4 foto 243900 - Imyen0501 71 10 20 10:28 17/10/2019 5914
5 foto 98506 - tuanlunlsor 71 10 20 08:05 08/11/2019 7453
6 foto 241417 - Luctrunganh02 68 9.5 19 09:41 01/10/2019 2889
7 foto 163035 - Vu Phuong Thao 66 9.5 19 04:38 10/06/2019 3665
8 foto 105869 - Nguyễn Ánh Xuân Ngân 66 9.5 19 08:46 30/06/2019 10946
9 foto 227564 - Quỳnh Tú 66 9.5 19 09:49 04/07/2019 5468
10 foto 241267 - Nguyen Tien Anh 66 9.5 19 04:20 05/08/2019 1230