Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.07. Phương pháp giải bài toán THỦY PHÂN ESTE TẠO ANĐEHIT - MUỐI PHENOLAT (Đề 2)
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
16/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 303790 - Minh Quang 71 10 20 17:06 26/06/2021
00:01:41
11692
2 foto 304366 - Nguyễn Nguyên 71 10 20 17:27 14/07/2021
00:02:07
7214
3 foto 72011 - Lê Nguyễn Tâm Nhi 71 10 20 09:31 12/04/2020
00:02:13
7331
4 foto 292442 - DoTrungKien12 71 10 20 23:32 20/06/2021
00:02:14
3846
5 foto 98506 - tuanlunlsor 71 10 20 20:05 08/11/2019
00:03:15
7604
6 foto 213087 - anhvidai8888 71 10 20 05:22 29/06/2019
00:03:21
2594
7 foto 243900 - Imyen0501 71 10 20 10:28 17/10/2019
00:03:46
15996
8 foto 301484 - HuynBom 71 10 20 15:10 07/07/2021
00:05:09
16605
9 foto 225993 - Wjbu 71 10 20 21:14 24/08/2019
00:05:39
10217
10 foto 307057 - TaMinh2k4 71 10 20 08:22 04/12/2021
00:12:49
8382