Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.07. Phương pháp giải bài toán THỦY PHÂN ESTE TẠO ANĐEHIT - MUỐI PHENOLAT (Đề 2)
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
16/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 213087 - anhvidai8888 71 10 20 05:22 29/06/2019 1666
2 foto 213222 - Lê Anh Quân 71 10 20 10:30 04/07/2019 8351
3 foto 225993 - UCH.Obito 71 10 20 09:14 24/08/2019 4041
4 foto 204250 - Lê Đăng Trung 66 9.5 19 10:28 10/03/2019 2447
5 foto 163035 - Vu Phuong Thao 66 9.5 19 04:38 10/06/2019 3202
6 foto 105869 - Nguyễn Ánh Xuân Ngân 66 9.5 19 08:46 30/06/2019 8123
7 foto 227564 - Quỳnh Tú 66 9.5 19 09:49 04/07/2019 2971
8 foto 241267 - Nguyen Tien Anh 66 9.5 19 04:20 05/08/2019 1227
9 foto 239408 - The Man 62 9 18 07:06 20/07/2019 3841
10 foto 240009 - Tống Quang Trung 62 9 18 11:04 20/08/2019 2919