Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.07. Phương pháp giải bài toán THỦY PHÂN ESTE TẠO ANĐEHIT - MUỐI PHENOLAT (Đề 2)
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
16/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 264028 - Thảo Nhi 71 10 20 21:25 08/04/2020
00:18:30
8148
12 foto 240038 - leminhkhoi2k4 71 10 20 16:57 28/05/2021
00:24:24
28617
13 foto 213222 - Lê Anh Quân 71 10 20 10:30 04/07/2019
00:48:42
9125
14 foto 241417 - Luctrunganh02 68 9.5 19 21:41 01/10/2019
00:09:44
3188
15 foto 286329 - chuonghoangnhu 66 9.5 19 07:51 14/08/2021
00:02:35
6136
16 foto 33917 - ID 33917 66 9.5 19 21:56 09/07/2021
00:02:53
25036
17 foto 299788 - nguyenthaonguyen 66 9.5 19 21:07 23/08/2021
00:03:04
4723
18 foto 239717 - kimvuowg 66 9.5 19 21:37 13/10/2019
00:03:48
3797
19 foto 241267 - Nguyen Tien Anh 66 9.5 19 16:20 05/08/2019
00:04:08
6013
20 foto 310311 - Quỳnh Giang 66 9.5 19 22:26 26/10/2021
00:04:12
18410